Przyjazd

Przekazanie zarezerwowanego apartamentu do dyspozycji przewidziane jest od godziny 17:00 pierwszego dnia pobytu. W przypadku zamiaru przybycia o innej porze prosimy o ustalenie tego faktu z Administratorem, przy czym przekazanie apartamentu przed godz. 17:00 może się okazać niemożliwe z uwagi na sprzątanie po poprzednich gościach. Z tytułu późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki. W przypadku odwołania przyjazdu wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.

Po przybyciu konieczne jest okazanie Administratorowi dowodów tożsamości. Oprócz ew. uregulowania opłaty/dopłaty za wynajem (i/lub przekazania vouchera od pośredniczącej agencji) i stosownych opłat klimatycznych, trzeba wpłacić obowiązującą kaucję w wysokości 300 zł. Jeżeli klucze zostaną powierzone jednej z osób, która należy do grupy Gości zamierzających przebywać w apartamencie (np. przewodnik grupy lub znajomy osoby, na której nazwisko jest dokonana rezerwacja), ta osoba będzie musiała wpłacić kaucję. Po przybyciu do apartamentu należy niezwłocznie sprawdzić zgodność wyposażenia z pisemnym zestawieniem, wskazać w nim ew. braki lub uszkodzenia, podpisać go i przekazać Administratorowi, który ma prawo do jego weryfikacji. Będzie to stanowiło podstawę do rozliczenia kaucji przy wyjeździe.


Wyjazd

Opuszczenie apartamentu winno nastąpić do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu.

Kaucja zostanie zwrócona pod koniec pobytu, w momencie wyjazdu, po dokonaniu kontroli apartamentu przez Administratora. Prosimy o zgłoszenie dzień wcześniej Administratorowi zamiaru wyjazdu i o umówienie się na godzinę odbioru apartamentu.

Przy wyjeździe należy usunąć odpadki, zmyć naczynia etc. W przypadku stwierdzenia przez Administratora braków lub zniszczeń w apartamencie, ich rynkowa równowartość zostanie pobrana z kaucji. W przypadku gdyby braki lub zniszczenia ujawnione w trakcie kontroli przekroczyły wysokość wpłaconej kaucji, Gość jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganej kwoty; w przeciwnym przypadku właściciel mieszkania jest upoważniony do dochodzenia omawianej kwoty właściwą dla sprawy drogą.


Ogólne

W wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa i ręczniki w takiej ilości, na jaką opiewa rezerwacja. Z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków higienicznych obowiązuje zakaz używania niepowleczonej pościeli oraz wynoszenia ręczników poza Osiedle. Wymiana pościeli i ręczników przysługuje 1 raz na każde rozpoczęte 7 dni pobytu, prosimy zgłosić do Administratora. Rezygnacja z używania pościeli i ręczników nie stanowi podstawy do zniżek.

Apartament wyposażony jest w sprzęty AGD do użytku Gości. Prosimy o zwracanie uwagi na jego prawidłowe wykorzystanie i wyłączanie natychmiast po użyciu. Wszelkie niesprawności prosimy zgłaszać Administratorowi.

Apartament musi być zamieszkany przez nie większą ilość osób niż zgłoszoną w rezerwacji. Zabranie się podnajmowania lub udostępniania apartamentu osobom trzecim.

Gość jest odpowiedzialny materialnie za wszystko, co znajduje się w apartamencie. Absolutnie zakazane jest przenoszenie mebli i wyposażenia z jednego apartamentu do drugiego.

Gość jest całkowicie odpowiedzialny za będące jego własnością przedmioty, dokumenty lub towary, pozostawione w apartamencie lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Gość przyjmuje odpowiedzialność prawną lub każdego innego rodzaju za sposób użytkowania apartamentu w zakresie jego zajmowania, a w szczególności musi przestrzegać przepisów obowiązujących w całym Osiedlu. Przepisy do wglądu u Administratora.